Տնային ասհխատանք

Կարդա՛ . Կոմիտասի մասին

1. Քո կարծիքով ինչպիսի մարդ էր Կոմիտասը, բնութագրի՛ր:
Նա պառտաճանաչ դժվարությունները հախթահարող անձնավորություն է:
2. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր գիրուկ, կեղծանուն, հոդվածագիր, կարճահասակ, անհիշաչար, անհաճո բառերը:
անճահո- Ոչ հաճելի, տհաճ:
անհիշաչար- Ոչ հիշաչար, ներողամիտ:

Կարճահասակ- Կարճ հասակ ունեցող, ցածրահասակ:

հոդվածագիր-գրողը, հոդվածի հեղինակ:
կեղծանուն- Կամայական անուն, որով հանդես Է գալիս գրողը՝ գործիչը՝ արվեստագետը ևն:
գիրուկ- Չափավոր գիրություն ունեցող, գիրավուն:
Գիրությամբ կլոր՝ բոլորակ ձև ստացած:
3.Համացանցից ինքդ գտի՛ր որևէ հետաքրքիր դեպք Կոմիտասի կյանքից
Реклама

Բնագիտություն

 1. Որոնք են կոչվում քիմիական երևույթներ: Բնութագրել քիմիական ռեակցիայի ընթացքը, որ երևույթներով է այն զուգորդվում:

Քիմիական ռեակցիաի ժամանակ տեղիեն ունենում, այրում, գույնափոխում,հոտե գալիս, և այլն:

2. Ներքոհիշյալ շարքից ընտրել քիմիական, թե ֆիզիկական երևույթ է.

 • սառույցի հալվելը-ֆիզիկական
 • երկաթի ժանգոտվելու երևույթը-ֆիզիկական
 • նավթի այրումը-քիմիական
 • մածունի և սոդայի թոխազդեցությունը-քիմիական
 • կայծակը և ամպրոպը-ֆիզիկական

Մայրենի

Գրի՛ր շարադրություն ,,Ո՞ր գրքում կուզենայի ապրել,, վերնագրով: Շարադրությունը տեղադրել բլոգում, ուղարկել իմ էլ. փոստին:

Ո՞ր գրքում կուզենայի ապրել

Ես կուզենաի ապրել երեք հրացանակիրները գրքում, քանի որ շատ հետաքրքիր բաներ են տեղի ունենում, ես կարդացել եմ այդ գիրքը, և շատեմ ցանկացել այդ գրքում ապրել: Ես կուզենաի այդ ամենը տեսնել իրականությամբ, զգալ այդ ամենը:

Մաթեմատիկական առաջադրանքներ

 1. Նշված շարքերից որո՞ւմ են կոտորակները աճման կարգով դասավորված:

ա/    1/10; 1/5; 1/2

բ/     1/2; 1/10; 1/5

գ/     1/10; 1/2; 1/5

դ/      1/2; 1/5; 1/10

661

2.  Արմենը ունի երեք վերնաշապիկ, երեք զույգ նասկի և երեք տաբատ:  Քանի՞ տարբեր ձևերով/համադրություններով Արմենը կարող է հագնվել:

661

Լուծում

3x3x3=27

Պատ.՝ 27

3.  15 երեխա մասնակցեց մաթեմատիկական մրցույթին:  Երեխաների քանակը ովքեր Աննայից ավելի հաջող էին գրել վեց անգամ ավելի քիչ էր քան այն երեխաների քանակը ովքեր Աննայից ավելի վատ էին գրել:  Ո՞րերորդ տեղում էր Աննան:

Պատ.՝ 2

4. Անահիտը ապառիկով հեռախոս է գնել:  Առաջին ամիսը վճարել է $9, երկրորդ ամիսը՝ $19, երրորդ ամիսը՝ $29, իսկ մնացած ամիսները երրորդ ամսվա չափ:  Տարվա կտրվածքով քանի՞ դոլար է վճարել Անահիտը:

Լուծում

12-3=9

29×9=261$

Պատ.՝261$

5.  Ո՞ր պատկերը ունի 20 քառակուսի միավոր մակերես:

661

6.  90 -ը 7 -ի բաժանելիսի քանի՞ մնացորդ է մնում:

6մնացորդ

7. The letter “o” is used … times in this sentence.

a) four

b) two

c) many

d) one

8. Կատակ խնդիր

Երևանի կենդանաբանական այգու ակվատեռարիումում կա մի տեռարիում, որտեղ հինգ մետրանոց ցանցանախշ պիթոնը հաշտ ու համերաշխ ապրում է տասից ավել կասպիական և կարմրականջ կրիաների հետ:  Երբեմն կրիաների վրայով է սողում`լավ ճզմելով իր մարմնի ծանրությամբ, երբեմն էլ ջրում միասին լողում են, իսկ ավելի հաճախ օձը մի անկյունում կծկված պառկում է:  Առ այսօր բոլոր կրիաները կենդանի են, իսկ օձն էլ միշտ կուշտ:  Ինչպե՞ս կարող է սա այսպես լինել:

Օձը կռիային չի կարող ուտել:

Նախորդ առաջադրանքների քննարկում:
Կարդա՛ Վ. Սարոյանի ,,Կույրի պատմությունը,, առակը:

 1. Բնութագրի՛ր դատավորին:

Դատավորը խելացի է:

 1. Գրի՛ր քո վերաբերմունքը կույր մարդու արարքի վերաբերյալ:

Այո նա մեղքեր բայց և չարեր

 1. Նոր վերնագիր մտածի՛ր:

Խելացի դատավորը

 1. Ո՞րն է այս առակի ասելիքը:

Պետք չե ամենքի համար լավություն անել, եթե վստահ չես, որ նա հետո կխլի թե չի խլի իր խղճությամբ ամեն ինչ

 1. Բացատրի՛ր լեզուն

Отметьте правильный вариант:

 

один банк. 1) один2) одна3) одно один окно.  1) одна2) один3) одно
один море.   1) одна2) один3) одно один ресторан.  1) одно2) одна3) один
один чашка. 1) один2) одна3) одно один пальто.  1) одна2) один3) одно
один журнал.  1) одна2) один3) одно один аудитория.  1) одно2) одна3) один

Отметьте правильный вариант:

 

мой университет. 1) мой2) моя3) моё моя собака.  1) моё2) моя3) мой
чей море.   1) чей2) чья3) чьё твоя станция.  1) твой2) твоя3) твоё
наш виза. 1) наш2) наша3) наше ваш компьютер.  1) ваше2) ваша3) ваш
ваш радио.  1) ваш2) ваше3) ваша наш город.  1) наш2) наша3) наше
ваш щенок.  1) ваш2) ваше3) ваша наш кухня.  1) наш2) наша3) наше
мой компьютер. 1) мой2) моя3) моё мой кошка.  1) моё2) моя3) мой

Մայրենի

,,Ծիծաղը,, պատմվածքի քննարկում

1.Գրի՛ր շարադրություն ,,Միտք, որի շուրջ սկսեցի խորհել,, վերնագրով: Տեղադրեք բլոգում, հղումն ուղարկեք ինձ:

Միտք, որի շուրջ սկսեցի խորհել

(Շարադրություն)

Ես մտածում եմ ապագայում դառնալ լավ ֆուտբոլիստ, (խաղալ Barcelona-յում խաղալ ինչպես ronaldinho-ն և messin), դառնալ լավ մարդ: Մտածում եմ լինել լավ նկարիչ, լավ սովորել դպրոցում:

 1.  Տրված բառերին ավելացրո՛ւ -եր (-ներ), ի, -ով, -ից վերջավորությունները: Հնչյունափոխված բառերն առանձնացրո՛ւ և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

 Գիրք, առու, ծաղիկ, լուսին, երկինք, ջուր, հեռագիր:

Գիրք-գրքեր, գրքի, գրքով, գրքից առու-առուներ, առվից, առուներ, առվի, առվով, առվից ծաղիկ-ծաղիկներ, ծաղկի, ծաղկով, ծաղկից, ծաղկեր, լուսին-լուսիներ, լուսնով, լուսնի, լուսնից, լուսիներ, երկինք-երկնքի, երկնքով, երկնքից, երկինքներ ջուր-ջրեր, ջրով, ջրից, ջրի, հեռագիր-հեռագրեր, հեռագրի, հեռագրով, հեռագրից: