Հեղինակը բան ունի ասելու

Հեղինակը ստեղծագործության մեջ ասում էր, որ պետք է սիրել միմիանց, և ամենալավ նվերը դա ընտանիքն է: Հեղինակը ասում էր ընտանիքում ինչել նվիր են միմիանց դա դուր է գալիս ընտանիքի բոլոր անդամներին: նա ասում էր որ պետք չե հարուստ լինել որպեսզի նվիրել այնպիսի նվեր, որ ընտանիքից որև է մեկին անչափ դուր գա, կարողես լինել ախքատ, և նվիրել քո ձեռքերով ավելի լավ բան քան երբ հարուստես:

Реклама

Մայրենի

Առանձնացրու այն տողերը, որոնք քո կարծիքով կարևոր միտք են արտահայտում և մեկնաբանի՛ր:

Լավ բաները ծնվում են մարդկանց մեջ, և  դրանք էնտեղ են միշտ` սպասելով դիմացինին փոխանցվելուն: Եվ մարդկանց նվիրելը  միակ բանն է, որ կարող է ցանկացած մարդու երջանկացնել:

Մայրենի

Սոկրատեսը շուկայում
Լինելով իսկական փիլիսոփա, Սոկրատը հավատում էր, որ իմաստուն մարդը բնազդաբարվարում է անսեթևեթ կյանք:Ինքն էլ նույնիսկ չէր կրում կոշիկներ, թեև նրան միշտ ձգում էր շուկայում ցուցադրվողապրանքները զննելը:Երբ մեկն իր ընկերներից հարցրեց, թե ինչու է նա այդպեսվարվում: Սոկրատը պատասխանեց.-Ինձ դուր է գալիս գնալ այնտեղ և հասկանալ, թե առանց ինչքան բաների է ինձհաճելի ապրելը:

1. Քո կարծիքով ո՞րն է այս ստեղծագործության  ասելիքը:

Ստեղծագործության մեջ ասվում է,  որ մարդ կարող է չունենալ այն ամենը ինչ ունեն մնացած մարդիկ, բայց այդ ամենի բացակայությունը նրա համար լինի հաճելի:

2. Նոր վերնագիր հորինիր:

Սոկրատեսի կյանքի ընկալումը:

3. Տեքստում գտիր ուրիշի ուղղակի խոսքով նախադասություն և դարձրու անուղղակի:

Սոկրատեսը պատասխանեց.

-Իրեն դուրե գալիս գնալ այնտեղ և հասկանալ թե առանց ինչքան բաների է հաճելի ապրելը:

4. Կանաչ գույնով նշված բառերի հոմանիշները գրիր:

Փիլիսոփա -իմաստասեր

զննել-հետազոտել

5. Դեղին գույնով նշված բառերի հականիշները գրիր:

իսկական-կեղծ

հաճելի-տհաճ

6.Ի՞նչ ստեղծագործություն է սա /հեքիաթ, առակ, պատմվածք/, հիմնավորիր պատասխանդ:

Տրված ստեղծագործությունը պատմվածք է:

Մայրենի

1.Գրի՛ր տրված բառերի բացատրությունը՝ հղկել, լայնարձակ, սալարկված, պճնազարդ, ամուր, մաշիկ, աղտոտել, ապարդյուն:

Հղկել-կոկել, հարթել, լայնարձակ-լայն, ազատ, լայնատարած, պճնազարդ-զարդարուն, պճնունքով, զարդարված, ամուր- կարծր, պինդ, մաշիկ-ոտնաման, աղտոտել-կեղտոտել, ապարդյուն-իզուր.

2.Քո կարծիքով ո՞րն է այս առակի ասելիքը:

Առակում ասվում է, որ մարդ չպետք է դժգոհի իր ունեցածից և չպետք է երանի տա ուրիշներին առանց նրանց փոխարեն ապրելու.

3.Ինչպիսի մարդկանց է խորհրդանշում քարը:

Քարը խորհրդանշում է փնթփնթան մարդկանց, ովքեր միշտ դժգոհեն իրենց ունեցածից:

4.Բացատրիր հետևյալ տողը՝ Մեր ունեցածը չենք պահպանում, իսկ կորցնելուց հետո լաց ենքլինում:

Մենք չենք գնահատում մեր ունեցածը և միայն կորցնելուց հետո էնք արժևորում այն ինչ ունեինք:

5.Բացատրիր տրված համանունները(ձևով նույն են, իմաստով՝ տարբեր)՝ քանոն, այր, աղա:

Քանոն-երաժշտական գործիք, քանոն-գծագրական գործիք:

Այր տղամարդ, այր քարայր:

Աղա-տեր, աղա-առատաձեռն:

6.Հետևյալ դարձվածքների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով:Ջրի գին, կրակի գին, անկողին ընկնել, պոչը քաշել, ոտքերն ընկնել, աչքը ջուր կտրել:

ջրի գին-էժան, կրակի գին-թանկ, անկողին ընկնել-հիվանդալ, պոչը քաշել-հեռանալ, ոտքերն ընկնել-խնդրել, աչքը ջուր կտրել-սպասել:

7. Գրի՛ր տրված դարձվածքների հոմանիշ դարձվածքը:Լեղաճաք լինել-Արյունը գլխին խփել-Աչքը ջուր կտրել-Կյանքի թելը կտրվել-Ոտքերն ընկնել-

լեղաճաք լինել-լեղին ջուր դառնալ, կյանքի թելը կտրել-մահկանացուն կնքել, ոտքերն ընկնել-ոտ ու ձեռ ընկնել, արյունը գլխին խփել-ափերից դուրս գալ:

Մայրենի դասարանական

3. Խմբագրի՛ր տրված տեքստը:
Եգիպտական բուրգերն ու Սֆինքսը աշխարհի յոթ հրաշալիք են: Տարբեր երկրներից գալ Եգիպտոս որպեսզի տեսնել այն: Հին Եգիպտոսում ամեն մի մահկանացու բուրգին մոտենալ իրավունք չուներ: Սֆինքսը որ հավանաբար փարավոնի արձան է, հսկում էր փարավոնների հավերժական հանգիստը:
4.Մի բառով գրի՛ր:
ա) Ո՞վ է, որ սովորում է դպրոցում աշակերտ: Այդպես կոչում են նաև նրան, ով որևէարհեստ է սովորում:բ) Ո՞վ է, որ ղեկավարում ու ցուցմունքներ է տալիս, ով առաջին դիրքն էգրավում ու իշխում է: Այսպես են կոչում նաև նրան, ով ճանապարհ է ցույցտալիս, առաջնորդում է:գ) Ինչպե՞ս է կոչվում շինության ուղղահայաց մասը, որ ծառայում է շենքըմասերի բաժանող միջնորմ: Դա նաև բարձր պատնեշ է, պարիսպ:պատ) Ինչպե՞ս է կոչվում այն հասկացությունը, որով արտահայտում ենք իրերի,երևույթների և իրադարձությունների տևողությունը: Դա չափվում է դարերով,տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով, օրերով, ժամերով և այլն:ժամ) Ո՞վ է այն պաշտոնական անձը, որը վարում է դատավարությունը և գործիմասին դատավճիռ կամ որոշում է ընդունում:հիշողություն) Ինչպե՞ս է կոչվում այն հասկացությունը, որով արտահայտվում էգիտակցության մեջ անցյալի տպավորությունները պահելու և վերականգնելուկարողությունը:
5.Ի՞նչ է նշանակում՝ ծով, կղզի, փառք, խարույկ, երաժշտություն, ճակատագիր: